Skip to content

UPADEK ARCHONTÓW!

15 Maj 2012

Miałem pewne wątpliwości przed upublicznieniem tych informacji, gdyż mogą one być szokujące dla niektórych ludzi, niemniej zostałem poinstruowany, aby to zrobić. Wydarzenia ostatnich kilku dni przekonały mnie dostatecznie, że teraz jest czas na uwolnienie tych informacji. Nie publikuję tego, aby rozsiewać strach, ale żeby informować. Jeśli jesteśmy świadomi sytuacji, nasza zjednoczona świadomość będzie w stanie to przetransmutować i rozwiązać. Jest to dość kompletny obraz stanu spraw pomiędzy siłami światła i ciemności, jak i absolutnego zwycięstwa światła.

25,000 lat temu, ciemne siły stworzyły na Ziemi kwarantannę, a ludzi wzięły jako zakładników. Stworzyli wirtualną rzeczywistość jako system kontroli, więc nikt nie był w stanie uciec. Uwięzili Istoty Światła, które miały kontakt ze Źródłem, aby napędzać tą wirtualną kreację.

Ten system kontroli wirtualnej rzeczywistości nadal tkwi na swoim miejscu w zasięgu i zwykle mówi się o nim Matrix. Na planie fizycznym, kontrola jest utrzymywana poprzez Oriońsko-Babiloński system niewoli finansowej opartej na długach, z wykorzystaniem mass mediów i programowania. Na planach eterycznych, astralnych i mentalnych, kontrola jest utrzymywana przez elektromagnetyczne komory zniekształceń czasoprzestrzeni podobne do tych wykorzystywanych w eksperymencie Philadelphia (Filadelfia). Te komory tworzą iluzję systemu o zamkniętym obiegu, który zdaje się być eteryczny i jest to powód dlaczego tylko kilka istot było się w stanie uwolnić/wyzwolić/doznać oświecenia.

Matrix jest obsługiwany przez istoty zwane Archontami (z Greckiego Archon = rządzący). Są istotami, które przybyły z Galaktyki Andromedy i wybrały doświadczenie ciemności. Odmówiły ponownego podpięcia do źródła. Poprzez millenia, stworzyli oni rasę Drakońską i Reptiliańską poprzez inżynierię genetyczną, aby wykorzystać ich jako niewolniczych wojowników do rozszerzania swojego ciemnego imperium.

Planeta Ziemia jest ostatnią planetą, która ma być wyzwolona spod tego ciemnego imperium. Pozostało już bardzo niewielu Archontów na Ziemi.

Na planach eterycznych i astralnych są oni także znani jako Panowie Karmy. Są oni tymi, którzy z znacznej mierze decydują o ścieżce życia każdego kto inkarnuje. Wybierają naszych rodziców i do pewnego stopnia warunkują nasze życiowe warunki. Ten system programowania jest znany jako karma. Wraz z zaawansowaną technologią generującą formy falowe na planach astralnych, manipulują oni astralnymi prądami planetarnych energii i wykorzystują je do złowrogich astrologicznych wpływów. Utrzymują oni zniekształconą strukturę czasoprzestrzeni poprzez implanty, które stworzyły anomalię czasoprzestrzennych czarnych dziur, myląc w ten sposób ludzki umysł i emocje. Implantami są programowane kryształy, które zostały wprowadzone w mentalne, astralne i eteryczne organy każdego człowieka na Ziemi za pomocą silnych urządzeń elektrycznych.

Na planie eterycznym i niższym planie astralnym ich Drakońscy administratorzy utrzymywali technologię sztucznej inteligencji, która podtrzymuje Matrix na swoim miejscu. Posiada on swój system alarmowy, więc kiedy przebudzona istota tworzy swoim światłem dziurę w Matrixie, Drakońscy i Reptiliańscy niewolniczy wojownicy są wysyłani, aby wywrzeć presję psychologiczną na słabe punkty przebudzonej istoty, aby obniżyć jej wibrację i tym samym zamknąć dziurę. Co więcej, Ci Reptiliańscy zniewoleni wojownicy stale wywierają presję na umysłach i emocjach inkarnowanych istot ludzkich na Ziemi, w celu zapobiegnięcia ich duchowemu rozwojowi i aby stłamsić ich walkę o wolność. Jeśli to jeszcze nie wystarczy, wysyłają także amebo-podobne istoty żywiołów, które mają wywierać dodatkowy nacisk. Wszystkie te negatywne istoty chowają się zazwyczaj w fałdach zniekształconej struktury czasoprzestrzeni na płaszczyznach astralnych i eterycznych.

Ich moc tkwi w strachu i ukrytych agendach. Tracą całą moc w obliczu światła, prawdy i odwagi. Jeśli jesteśmy tego wszystkiego świadomi bez strachu, światło naszej świadomości wyprostuje te fałdy na strukturze czasoprzestrzeni i wszystkie te negatywne istoty zostaną usunięte z astralnych i eterycznych planów planety Ziemia:

www.ascensionhelp.com/blog/2012/01/31/never-call-them-archons

Na planie fizycznym Archontowie inkarnują w organizacji Jezuitów i duchowo kontrolują swoich administratorów (Drakońskie Illuminati, które operuje systemem finansowym), wojowników (Gadzi najemnicy, którzy chronią Illuminati) i swoich niewolników (ludzkość, która pracuje na nich w swoich pracach od 9 do 17). Poprzez społeczeństwo Jezuitów i Wolnomularzy 33-ciego stopnia, utrzymają oni strukturę Illuminati razem. Ta struktura teraz w końcu się rozsypuje.

INWAZJA ARCHONTÓW

Były trzy główne inwazje Archontów i podporządkowanych im ras takich jak Drakoni i Reptilianie, z innych miejsc w kosmosie, w znanej ludzkiej historii. Wszystkie one miały miejsce zarówno na fizycznym jak i na duchowym planie.

Pierwsza z nich to inwazja Kurgan, która wydarzyła się około 3600 r. p.n.e. Ciemne istoty dostały się poprzez kaukaski portal wymiarowy.

Ich celem było zniszczenie pokojowej czci Bogini kultur neolitycznych, które rozwijały się w neolitycznej Europie. Chcieli zniszczyć oddawanie czci i szacunek dla Bogini, zwłaszcza, że energia żeńska jest naszym bezpośrednim łącznikiem ze źródłem

www.public.iastate.edu/~cfford/342Chalice.htm

Drugą inwazją była inwazja Khazar, która wydarzyła się około 393 roku n.e. Ciemne istoty wykorzystały ten sam kaukaski portal wymiarowy:

Celem tej inwazji było zniszczenie szkół tajemnic, Chrześcijańskich grup gnostycznych i czczącego naturę poganizmu, i zastąpienie ich programowaniem umysłu przez Chrześcijański kult. To programowanie zostało wzmocnione przez wirtualne piekła na niższych planach astralnych, które zostały następnie wykorzystane do wzmocnienia pozycji Kościoła.

Trzecią inwazją, jest inwazja Kongo, która miała miejsce w 1996 roku. Ciemne istoty wkroczyły przez rozrywane wojną Kongo, Rwandę i Ugandę. Ta inwazja była głównie skupiona na planie eterycznym i niższym planie astralnym. Celem tej inwazji było zniszczenie nowej ery i ruchów wzniesieniowych oraz wzmocnienie Matrixa, który już zaczął się dezintegrować w 1995 roku, w efekcie masywnego przebudzenia na Ziemi. Większość istot nie jest świadomych tej inwazji, gdyż ich wspomnienia o Świetle, które zostały pokazane Ziemi przed rokiem 1996 zostały usunięte poprzez intensywne sesje implantowania pomiędzy 1996, a 1999 rokiem.

ZWYCIĘSTWO ŚWIATŁA

Po aktywacji portalu w listopadzie, 11:11:11, Matrix w końcu zaczął się rozpadać. Natychmiast po tym, wprowadzone zostały wydarzenia (Pozew Keenan), które ostatecznie doprowadzą do naszego całkowitego wyzwolenia. W tym czasie nie może być żadnej inwazji Archontów z kosmosu, zwłaszcza, że planeta Ziemia jest ostatnią, która ma być wyzwolona.

Decydujący pojedynek jest oczekiwany na okolice portalu tranzytu Wenus 5-go czerwca (w Polsce 6 czerwca). Jesteśmy już w oknie czasowym tego decydującego punktu zwrotnego. Pomimo tego, że zwycięstwo Światła jest zapewnione i wszystkie negatywne linie czasowe zostały usunięte, musimy być niezmiernie czujni.

Archontowie na planie astralnym będą kontynuować wywieranie presji psychologicznej na słabych punktach kluczowych graczy pozytywnych sił na Ziemi, aby stworzyć podziały i konflikty pomiędzy nimi. Służy im to, aby rozproszyć i przenieść naszą uwagę na drobne kłótnie i z dala od naszego skupienia jakim jest ujęcie Kabała. Musimy uwolnić te konflikty i czym prędzej na powrót się skupić. Strumień wyzwolonej świadomości jest wystarczająco silny, aby stratować wpływ Archontów, jednakże są oni nadal dostatecznie silni, aby stworzyć niepotrzebne opóźnienia. Masowe aresztowania Kabała są nie tylko operacją fizyczną, proces potrzebuje także wsparcia duchowego, aby, gdy to się wydarzy, masy ludzi nie wpadły w panikę.

W określonym punkcie, energie z Galaktycznego Centralnego Słońca przepalą się przez przeszkody Matrixa na planie astralnym i eterycznym i wszystkie negatywne byty będą usunięte. Zostaną oni zastąpieni przez anioły i duchowych przewodników tak jak mówi pięknie jedna z przepowiedni:

„Sieć Musi Upaść, To Się Kończy, Wstępuje Światło”

Ostatecznym krokiem jest po prostu zdjęcie sieci. Trzeba to zrobić, a kolejne wydarzenia szybko podążą.

Jeden wniesie całą energię, aby zniszczyć samą sieć i wydarzenia rozpoczną się niemal natychmiast.

Programy nie będą się miały gdzie ukryć, żadnych portali, żadnego wyposażenia, nic. Zostaną wyprowadzone i wzór pogody na blask rozpocznie się.

Jest to kontynuacja informacji o Archontach mająca na celu wyjaśnienie pewnych niejasności.

Wszyscy fizyczni i nie fizyczni Reptilianie, Drakoni, Archontowie i wszystkie inne ciemne jednostki zostały już całkowicie usunięte z całego wszechświata, galaktyki i naszego układu słonecznego, oprócz małej warstwy na powierzchni planety Ziemia.

Wszyscy Reptilianie i inne ciemne siły zostały już całkowicie usunięte ze wszystkich podziemnych baz wojskowych. Te bazy są teraz puste, a ich wejścia zaplombowane.

Jakiekolwiek ciemne siły można teraz znaleźć w dwóch miejscach:

Pierwszym miejscem jest plan eteryczny i niższy plan astralny (czwarty wymiar) w cienkiej warstwie wokół profilu powierzchni Ziemi, rozciągającej się na najwyżej 8,6 mili w obu kierunkach. Ogromna większość tych widmowych ciemnych jednostek znajduje się w bezpośredniej warstwie powierzchni, która sięga nie dalej niż na 60 stóp w obu kierunkach (w górę i w dół od profilu powierzchni) Większość z tych jednostek ma tendencję do koncentrowania się na obszarach gęsto zaludnionych, a bardzo niewiele tych jednostek można znaleźć w miejscach, gdzie zachowana jest dziewicza natura. Te ciemne byty składają się na małą grupę Archontów, większą grupę Drakonów, nawet większą grupę Reptilian i ogromną liczbę amebo-podobnych istot żywiołowych. Aktualnie toczy się wojna na planie eterycznym i niższym planie astralnym podczas której ciemne jednostki są usuwane przez nie fizycznych wojowników światła. Ta operacja eterycznego i astralnego wyzwolenia jest znana pod kryptonimem ‚Pandora’.

Drugim i ostatnim miejscem, w którym można znaleźć jakiekolwiek ciemne siły jest plan fizyczny na powierzchni planety Ziemia. Ciemne siły składają się tam na kilku tuzinów Archontów (zlokalizowani głównie w kręgach Jezuitów) kilkaset Drakonów (zlokalizowani pośród bankowego kartelu Illuminati) oraz kilka tysięcy Reptilian (zlokalizowani w prywatnych armiach najemników takich jak KBR i dawna Akademia Blackwater). Te istoty zostaną usunięte wraz z nadchodzącymi masowymi aresztowaniami.

Tak więc nadal toczona jest wojna, jednakże jesteśmy blisko zwycięstwa i planeta zostanie wyzwolona.

Fakt, że Archontowie przybyli z galaktyki Andromedy tysiące, a w niektórych przypadkach nawet miliony lat temu, nie znaczy, że każdy kto pochodzi z Andromedy jest po ciemnej stronie. W istocie, galaktyka Andromedy jest sławna z tytułu pewnych bardzo jasnych bohaterów sił Światła.

Lider Archontów z planu fizycznego został aresztowany 5-tego Maja przez siły Ruchu Oporu i zabrany z dala od planety. Przeszedł on na stronę światła i teraz dobrowolnie pomaga w procesie wyzwolenia planety.

Panowie Karmy nie mają nic wspólnego ze Wzniesionymi mistrzami. Cała nauka o karmie jest próbą programowania dezinformacyjnego ze strony agentów ciemnych sił, którzy przeniknęli do szkół tajemnic w Indiach tysiące lat temu. Celem tego nauczania było umocnienie mechanizmów kontroli nad systemem kast w starożytnych Indiach. Panowie Karmy są istotami na planie astralnym, które w dużym stopniu dyktują ścieżkę wcieleń tych, którzy mają się reinkarnować.

Karma nigdy nie była częścią nauk Wzniesionych mistrzów. Wzniesieni mistrzowie uczą o miłości, przebaczeniu i wyzwoleniu. Nie ma bezpośrednich Wzniesionych mistrzów nauczających w tym czasie na Ziemi. Wszystkie nauki Światła dostępne na Ziemi pochodzą od ich uczniów i wszystkie te nauki są dostosowywane do pewnego stopnia.

Źródło: 2012portal.blogspot.co.uk
Przetłumaczyła: Sandra Niemczyk

Reklamy

From → Artykuły

One Comment
  1. Wesoly permalink

    Dezinformacja. W galaktyce andromedy nie ma dualizmu i występuje tam tylko dobro, którego pilnuje tam rada. Gdyby nie andromeda dalej trwały by prace w dulca base itp. Podjęli oni dawno decyzje by pomagać ziemi. Prosili ich o to plejadanie Dlatego wiele dzieci indygo pochodzi z stamtąd. Jakby mieli złe plany, albo byli źli podbili by to miejsce w 10 minut.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerów lubi to: