Skip to content

Energetyczny trop

22 stycznia 2010

autor : Zbigniew Gliński

NA  TROPIE  SZKLANEJ  CYWILIZACJI

Z dotychczasowych obserwacji UFO oraz zjawisk niewyjaśnionych wiadomo, że występują one w ściśle określonych miejscach. Jak na dzis dzień nie potrafimy przewidzieć kiedy obserwacja czegoś niezwykłego nastąpi, możemy jednak z dużym prawdopodobieństwem określić miejsca gdzie takich obserwacji można spodziewać się.

Na stronie ‚obserwacje ufo’ wymienione zostały szczególne warunki ukształtowania i uzbrojenia terenu jakie sprzyjają nasilonym obserwacjom, moje osobiste doświadczenia skłaniają mnie do wniosku, że decydujące znaczenie w odnajdywaniu miejsc występowania tych zjawisk ma trop energetycznej sieci geopatycznej, a w szczególności sieci globalnej.

Kazimierz Bzowski oraz Miłosław Wilk doszli do wniosku, że ufo zwykle pojawia się w największym oczku lokalnej siatki szwajcarskiej w okolicy kanału energetycznego sieci Wilka, lecz nie skojarzyli oni tego faktu z głównym powodem takiego stanu rzeczy – w wyniku czego linie i węzły globalnej sieci geopatycznej, jako charakterystyczne miejsce dla obserwacji tych zjawisk – zostały pominięte, a o Wylatowie zapomniano.

Dobitnie należy podkreślić i uzmysłowić sobie, że wyżej rozwinięte od naszej cywilizacje są mistrzami w posługiwaniu się wolnodostępną energią, tak więc geopatyczna sieć energetyczna, a szczególnie ta o zwielokrotnionej mocy, o charakterze globalnym jest głównym ich żródłem energii w obszarze grawitacji Ziemi.

Kiedy mówimy o SZKLANEJ  CYWILIZACJI   i mamy na myśli cywilizację zamieszkującą z nami na Ziemi, bezspornie ich lokalizacji należy upatrywać wzdłuż głównych linii geopatycznej sieci globalnej, a szczególnej koncentracji obiektów tej cywilizacji spodziewać się należy w mięjscach przecinania się linii sieci – w węzłach energetycznych zwanych CZAKRAMAMI Ziemi – ONI  TAM  SĄ, lecz nie z powodów kultowych – ONI  TAM  SĄ  Z  POWODU  SILNEGO  ŻRÓDŁA  WOLNODOSTĘPNEJ  ENERGII.

TROPEM  KANAŁÓW  SIECI  WILKA

Dokonując odkrycia energetycznej sieci Miłosław Wilk doszedł do wniosku, że natrafiwszy na miejsce o złożonym energetycznym spektrum można odczytać z niego wiele ciekawych informacji takich jak jego historię, datę ostatnich odwiedzin obcych, przeznaczenie obiektu, wydarzenia z odłegłej przeszłości, a być może równiez i te które dotyczą przyszłości.

Oczywistym jest, że tych adnotacji w postaci energetycznej dokonuje obca nam cywilizacja. Zastanawiając się nad powodem takiego postępowania można dojść do wniosku, że podobnie jak i my będziemy starali się rozpoznać miejsca lokalizacji ich cywilizacji – tak i oni rozpoznają lokalizację naszej.

Prawdopodobnie tak jak oni dla nas są niewidoczni – tak samo nasze obiekty są niewidoczne dla nich. Dla własnej orientacji rozpoznane już obiekty naszej cywilizacji zostają przez nich opisane w systemie energetycznym, dla nas niewidzialnym, lecz świetnie zrozumialym dla nich. Ślady takiego zapisu w terenie można odnależć i odczytać za pomocą różdżki czy wahadelka.

Bezsprzecznie dane w postaci zapisu energetycznego stanowić będą nieocenione żródło wiedzy dla archeologów i historyków, jest to absolutnie nowe żródło wiedzy i powinno być możliwie najprędzej szczegółowo rozpoznane, powinny powstać dodatkowe narzędzie pozwalające na precyzyjne odczytywanie tych informacji.

Jednym z głównych narzędzi może okazać się udoskonalony aparat fotograficzny, odkrywca sieci prawdopodobnie nie wie jeszcze, że kanały Wilka niosą również informację w postaci zapisu holograficznego. Przykładem takiego zapisu jest poniższe zdjęcie.

– obraz holograficzny zapisany w sieci Wilka (foto – Dawid Gliński)

Proszę zwrócic uwagę na pionowy, rozchodzący się stożkiem od dołu słup szaroniebieskiej energii pomiędzy tymi dwoma drzewami oraz na białe plamy na szczycie głównego pnia i konarów, oddzielające koronę drzewa od obiektu.

To zdjęcie jest koronnym dowodem na słuszność poglądów Miłosława Wilka, odkryta przez niego sieć jest w stanie przenosić i przenosi informację, a widać ze zdjęcia że również informację w postaci holograficznej – pośrednio również i dla nas widzialnej.

Sieć Wilka poprzez energetyczne kanały łączy nasz świat materialny z innym, nieznanym nam wymiarem nadprzestrzeni, jest ona w stanie nie tylko błyskawicznie przenosić olbrzymie ilości informacji lecz również w sposób wybiórczy rozdzielać ją do określonych miejsc przeznaczenia.

Śmiało można powiedzieć, że największe osiągnięcie komunikacyjne naszej cywilizacji INTERNET – TO PRZEŻYTEK w porównaniu z tym co oferują nam kanały Wilka. Prędkość przekazu, zasięg, bezprzewodowy charakter sieci, pojemność kanału – to zalety jakich internet nigdy nie osiągnie na drodze konwencjonalnej. Informacja kanałem sieci Wilka przenosi się w czasie zerowym – natychmiastowo, a zasięg jest praktycznie nieograniczony, sieć ta zbudowana jest bowiem na bazie energetycznych światłowodów występujących we wszechświecie w sposób naturalny.

Należy podkreślić, że obserwację sieci Wilka mozna prowadzić nie tylko za pomocą różdżki i wahadełka – jest ona często widoczna w terenie bez jakichkolwiek przyrządów, wystarczy zwrócić na niektóre anomalie baczniejszą uwagę.

– podwójny trójząb sieci Wilka w terenie (foto – Zbigniew Gliński)

Przykład takich anomalii można zobaczyć na załączonym obok zdjęciu, widoczne są na nim wypalone pasy na ziemi. Wydaje się nie ma w tym nic specjalnie ciekawego … a jednak … zastanówmy się jak one powstały … jest to fragment pola na którym rosło zboże, już jest po zbiorach.

Czarne wypalone pasy z pewnością nie powstały przed zakończeniem zbiorów, spalony byłby większy i raczej owalny obszar pola … tak jednak się nie stało … wypalenie musiało powstać już po zbiorach. W jaki sposób doszło do wypalenia trudno jest teraz ustalić dlatego zostawmy ten wątek na boku, zastanówmy się jednak nad ksztaltem wypalenia … nad tym co widać, czarnymi regularnymi pasami. Czarne pasy są prostymi, równoległymi odcinkami o mniej więcej równej długości, oddalonymi od siebie o równe odległości … pasy na końcu połączone są ze sobą w całość.

– schematyczne oznakowanie lokalnej sieci

Jest to szkic ułożenia widocznych na powyższym zdjęciu, wypalonych czarnych pasów, w widoku z góry. Rysunek przypomina dwa polożone obok siebie, równoległe trójzęby – osoby zapoznane ze znakami wprowadzonymi do opisu sieci Wilka z łatwością ten znak już rozpoznały.

Ten znak rysowany na spektrum (zestawieniu występujących w danym miejscu znaków) sieci Wilka w kolorze czarnym, w różnych formach i kształtach pojawia się często na kręgach w zbożu, a oznacza on :

OPIEKA  ISTOT  Z  KOSMOSU lub   WYKONANE  PRZEZ  ISTOTY  KOSMICZNE.

Osoby zajmujące się tworzeniem fałszywych piktogramów z pewnością o istnieniu spektrum sieci Wilka jeszcze nie wiedzą – znalezienie takich energetycznych śladów w okolicy piktogramu świadczy o jego autentyczności, bowiem te energetyczne znaki są nie do podrobienia. Trójząb zawsze połączony jest z energetycznym kanałem, zaznaczonym na schemacie na niebiesko … środkiem tego kanału przepływa strumień energii niosący INFORMACJĘ. Jeden z końców kanału energii jest ugięty w ksztalcie „kolana” – tamtędy wchodzi energia, lecz na tym zdjęciu dalszy fragment spektrum sieci Wilka jest niewidoczny … wrócimy do niego na następnej stronie „kregi zbożowe”.

TUNELE  SIECI  WILKA

Radiesteta i wahadełkarz Andrzej Brzeziński z Warszawy wykrył, iź to co początkowo uznawano za płaskie OCZKA jakby zaznaczone liniami sił na powierzchni ziemi to w rzeczywistości trójwymiarowe TUNELE ( schodzące z góry) połączone z poziomo biegnacymi KANAŁAMI. Przestrzenny układ sieci energetycznej Wilka wydawał sie być oczywistym, przestrzenny charakter ma bowiem podstawowa siatka szwajcarska – jak jednak wykazać i zbadać jej zachowanie się wysoko ponad gruntem ?

– pionowy ślad energetycznego kanału sieci Wilka (foto – Zbigniew Gliński)

Nurtowany tym pytaniem starałem się na wszelkie sposoby uchwycić coś charakterystycznego na swoim zdjęciu, aż wreszcie się udalo – proszę popatrzec na załączony obok obraz.

Podążając tropem SZKLANEJ  CYWILIZACJI, byłem przekonany o ścisłym związku piktogramów zbożowych z obecnością tej cywilizacji. Mniej okazałe piktogramy oraz dziwnie wyglądające legi zbożowe, np. ze stojącymi kępami w środku przy zachowaniu ostrej krawędzi pomiędzy leżącym a stojącym zbożem – były dla mnie znakiem bliskiej obecności obiektów szklanej cywilizacji.

Wydaje się oczywistym, że energetyczne oddziaływanie materii szklanej cywilizacji z naszym naturalnym środowiskiem – powinno pozostawiać ślady anomalii, badając takie rejony poszukiwałem charakterystycznych znaków na ziemi i w powietrzu.

Na zdjęciu obok widoczna jest skośnie biegnąca biała smuga ze zgrubieniem na końcu … zdjęcie zrobione zostało w dzień, więc z pewnością nie jest to ślad pozostawiony przez energetyczny byt zwany ORB’em. W tym miejscu należy dodatkowo wyjaśnić, że zdjęcie to zostało wykonane w obszarze energetycznego kanału – wzdłuż drzew widocznych na poprzednim zdjęciu.

Takich zdjęć i jemu podobnych mam więcej tak więc smuga nie jest dziełem przypadku, bardziej efektowne zdjęcie świetlnej smugi znajdziecie na następnej stronie, przy kręgu zbożowym. Wspomniany wcześniej radiesteta Andrzej Brzeziński, poprzez badania radiestezyjne stwierdził, że energetyczne TUNELE schodzą ku ziemi prawie pionowo – pod kątem 78 stopni. Odpowiada to obserwowanej na tym zdjęciu sytuacji, zdjęcie wykonane zostało wzdłuż krawędzi kanału – jest to pochylenie w kierunku głównego strumienia energii.

JAK  ROZUMIEĆ  ENERGETYCZNE  ZNAKI  I  ŚLADY  NA  ZIEMI

Z pewnością większość znaków odnajdywanych w terenie nie jest przeznaczona dla nas, stąd też informacja w nich zawarta nie zawsze bedzie dla nas zrozumiała. Kazimierz Bzowski słusznie zauważył, że powstanie trójzęba jest ściśle związane z działalnością „obcych”. Jestem przekonany, że znak taki powstaje w wyniku oddziaływania urządzeń lub obiektów SZKLANEJ  CYWILIZACJI  (znajdujących się w świecie równoległym) z naszym światem materialnym.

Podwójny trójząb przedstawiony powyżej jako czarne wypalone pasy bez dwóch zdań powstał w wyniku działalności szklanej cywilizacji, niezależnie od tego czy do wypalenia doszło w wyniku podpalenia ręką ludzką, czy też w wyniku innych okoliczności. Zakładając najprostszy do wyjaśnienia sposób wypalenia, należy założyć, że po zakończonych zbiorach podpalone zostało zapałką przygniecione do ziemi zboże, a ogień podążał wzdłuż wygniecenia. Wyjaśnienie bardzo proste – jednak kto i w jakim celu wygniatał równoległe, tej samej szerokości, w równych odstępach o odmiennej długości pasy, a następnie u dołu je połączył.

Tego zboża nie wygniótł kołami kombajn bo odcinki są różnej dlugości, a wypalenie zlokalizowane jest wewnątrz pola, 30 i 50 metrów od jego zewnętrznych krawędzi. Nie przebiega tamtędy żadna droga ani ścieżka, miejsce jest niewidoczne z najbliżej położonych szlaków komunikacyjnych – nikomu prócz mnie nie przyszło do głowy aby zwrócić na ten znak uwagę, a doszło do tego w sposób zupełnie przypadkowy. Historia związana z tym polem jest wyjątkowo interesująca i nie kończy się ona na wypalonych czarnych pasach – okazało się, że całe 4 hektarowe pole porysowane jest w niezwykły sposób wykonanymi znakami.

O ile sposób powstania wypalonych pasów można sobie jakoś wytłumaczyć – to sposób wykonania pozostałych znaków jest do dzisiaj dla mnie niezrozumiały. Aby zachęcić was do odwiedzenia niżej położonej strony „kręgi zbożowe” powiem, że sposób ich wykonania jest jeszcze w świecie nieznany i nie ma nic wspólnego z technologią powstawania tradycyjnych kręgów zbożowych – sprawa nie ogranicza się również do znaków czy wspomnianych wyżej energetycznych kanałów, jest to obszerny materiał i wymaga osobnego omówienia.

Prócz wyżej przedstawionej hipotezy co do rozumienia energetycznych znaków odnajdywanych na ziemi, należy uwzględnić drugą, wspomnianą wcześniej ewentualność. Niektóre z napotkanych zapisów energetycznych mogą stanowić PRZESŁANIE  NASZYCH  PRZODKÓW  DO  PRZYSZŁYCH  POKOLEŃ.

Nie wolno nam wykluczać ewentualności, że nasi pradziadowie pozostawili nam informacje o historii naszej planety, o pochodzeniu rodzaju ludzkiego, o cywilizacjach przebywających tu przed nami w innym czasie na tej samej przestrzeni lub w nadprzestrzeni.


Warszawa, dnia 20.01.2005 roku

Reklamy

From → Artykuły

Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerów lubi to: