Skip to content

Skąd to UFO – skąd DNA ?

8 grudnia 2009

CZYM WIĘC JEST UFO ?

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH ROZBICIA SIĘ UFO NA ZIEMI, TAKŻE W PRZYPADKACH PRZECHWYCENIA TYCH OBIEKTÓW PRZEZ LUDZI – NIGDY NIE ZNALEZIONO W NICH : ZAPASÓW POŻYWIENIA NA DŁUGĄ PODRÓŻ, ZAPASÓW TLENU LUB INNEGO GAZU POTRZEBNEGO DO ODDYCHANIA, ZAPASU CZĘŚCI ZAMIENNYCH POTRZEBNYCH DO DŁUGOTRWAŁYCH LOTÓW, NARZĘDZI DO EKSPLORACJI ODKRYWANYCH CIAŁ NIEBIESKICH itp., itd.

To nie jest załodze potrzebne – ponieważ to nie są obiekty przeznaczone do odbywania długich podróży, a co najwyżej do krótkich lotów z jonosfery ziemskiej na Ziemię, lub krótkich lotów w atmosferze Ziemi. Wszystko wskazuje, iż są to urządzenia stacjonarne, zainstalowane w jakichś ośrodkach badawczych lub podobnych gdzieś w innym świecie, skąd załogi ich podejmują prawdziwe PODRÓŻE W CZASIE. Wykorzystują dokładnie tą samą właściwość, którą posiada informacja zawarta w Sieci Wilka – mogą poruszać się w czasie dowolnie …

Podobne domniemanie co do charakteru UFO wyrażają najwięksi fizycy świata . Według nich UFO i ich załogi – to pojawiajacy się u nas nasi „potomkowie” lub też inne istoty żywe z innych równoległych światów i z poziomu czasu innego niż nasz.

– ufo nad Bugiem
UFO z lewej strony nad horyzontem, chyba najstarsze zdjęcie barwne wykonane na slajdzie, ukazujące ufo nad Bugiem w pobliżu Wyszkowa w trakcie ruszenia lodów w marcu 1959 r.

Pojęcie naszej czasoprzestrzeni jako czterowymiarowej powstało w wieku XIX, teraz inaczej pojmuje się czasoprzestrzeń.
My zmysłowo odbieramy tylko jej trzy wymiary, zaś CZAS wogóle nie jest jej wymiarem.

W trakcie kontaktów z obcymi, z istotami, które chcą się z nami kontaktować dostajemy wyjaśnienie :

„… to co wy nazywacie CZAS – to tylko ciąg zdarzeń odbierany przez waszą świadomość. My znajdujemy sie w świecie o innej ilości wymiarów, według waszych pojęć byłby to świat czterowymiarowy, ale u nas czwarty wymiar jest też aspektem kosmosu, wy nazwalibyście to NADPRZESTRZENIĄ …”

TAK WIĘC „SIEĆ WILKA” TO WŁAŚCIWIE NADPRZESTRZEŃ. JEST OBECNA STALE W OBRĘBIE NASZEJ , ZROZUMIAŁEJ I ZMYSŁOWO WYKRYWALNEJ PRZESTRZENI.

Tylko nielicznym dana jest zdolność komunikowania się z „nimi” poprzez NADPRZESTRZEŃ . Tą zdolność można uzyskać też za pomocą najwyższych stopni rozwoju duchowego, dlatego we wszystkich miejscach gdzie istnieją na Ziemi centra duchowe, czakramy Ziemi, miejsca „cudowne” – tam jednocześnie są PĘTLE utworzone z kanałów szerokich i głównych (sieci Wilka). W TYCH MIEJSCACH „ONI” SĄ STALE OBECNI.

CO TO JEST SPECTRUM ?

Bywa, iż radiesteta wykrywa przedziwne miejsce – SPEKTRUM ZDARZENIA, które miało mejsce niedawno – kilka dni, miesięcy czy też bardzo dawno nawet setki czy tysiące lat temu. Poznając SIEĆ WILKA nauczymy się datować zdarzenia zarówno te dziejące się obecnie jak i przeszłe, a co najdziwniejsze – również i przyszłe.

Wynika to z tego, iż SIEĆ WILKA JEST NIEZALEŻNA OD CZASU i równie dobrze informacja przechodząca kanałami dotyczyć może zdarzeń bieżących jak i przyszłości. Za pomocą sieci Wilka stają się możliwe – niestety jeszcze nie dla nas – PODRÓŻE W CZASIE. Żeby móc prawidłowo odczytać SPEKTRA mówiące o kontaktach obcych z ludźmi, wpierw nalezy poznać poszczególne znaki – SIGNA, których zbiór tworzy SPEKTRUM.

Spójrzmy jak wygladają „lądowiska” UFO na sieci Wilka, zawsze posiadają one pięć wysięgników, a na każdym z nich jest po jednej parze oczek energetycznej sieci.

– trzy lądowiska ufo
Środkiem każdego układu biegnie kanał niosący w swojej energii INFORMACJĘ. Od niego na boki rozchodzi się pięć ramion róznej długości, a na ich końcach „oczka” róznej wielkości, zwasze jednak będących wielokrotnościami oczek sieci geopatycznej. Z reguły UFO pojawia się na oczku największym.

Jeden z końców kanału energii jest ugięty w ksztalcie „kolana” – tamtędy wchodzi energia.

Żeby nie było niedomówień – UFO nie „ląduje”, lecz jako zapis binarny niesiony strumieniem energii dociera do powierzchni Ziemi i tu ulega materializacji, przyjmując taki kształt i formę materii, jaką ma przed wejściem w ten „tunel”. Pozornie wydaje się to niemożliwe, ale tak właśnie jest z UFO i nie tylko z nim.

– „trójząb” (znak / signa)
Spójrzmy teraz na zamieszczony obok zestaw znaków, każdy z nich pomimo drobnych różnic jest TRÓJZĘBEM, podobnym do litery „E” lub „F”. Na schematach sieci Wilka rysowany jest ten znak w kolorze czarnym.

Ten znak w różnych formach i kształtach pojawia się często na kręgach w zbożu (Crop Circles), a oznacza on :
OPIEKA ISTOT Z KOSMOSU lub WYKONANE PRZEZ ISTOTY KOSMICZNE.

„SPECTRUM” WYKRYWANE DZIESIĄTKI RAZY NA TERENIE POLSKI. MAJĄ PODOBIEŃSTWO DO KRĘGÓW ZBOŻOWYCH..

SKĄD ŻYCIE NA ZIEMI ?

DNA zostało narzucone Ziemi na wszystkich kontynentach i wodach oceanicznych jednocześnie lub w krótkim okresie czasu. To zapoczątkowało powstawanie prostych organizmów białkowych i stopniowe ich przeradzanie się w coraz bardziej rozwinięte formy żywych istot. Z kolei mało znany jeszcze ORGON to SIŁA ŻYCIA, znana od tysięcy lat w Azji i Polinezji jako MANA w Chinach jako „Chi” lub „ki”, w obecnym człowieku przejawia się ona jako „ciało eteryczne”.

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZONO NA ZIEMIĘ FORMUŁĘ KODU GENETYCZNEGO ?

Przez tysiące lat nie znano takiego sposobu, nieliczni badacze wiedzą o nim dopiero od dwudziestu paru lat. To matematyczny zapis kodu binarnego, zwanego też dwójkowym. Jest to ciąg impulsów elektromagnetycznych zapisywanych jako „0” (zero) i „1” (jedynka). Tym systemem posługują się obecnie wszystkie budowane przez ludzi komputery na świecie.

Jednakże w tym „kosmicznym” przypadku – przekaz na Ziemię potrzebnych danych, nastąpił nie za pomocą wiązek fal elektromegnetycznych, gdyż były one ograniczone do prędkości światła, lecz za pomocą HIPERDŹWIĘKOWEJ FALI STOJĄCEJ O CZESTOTLIWOŚCI od 100 MHz do 30 GHz TWORZĄCEJ SWOISTE TUNELE I KANAŁY, KTÓRYMI PŁYNĘŁA I NADAL PŁYNIE INFORMACJA NIESIONA WIĄZKAMI PRZYŚPIESZONYCH FOTONÓW.

Tunelowane wiązki przyśpieszonych fotonów posiadają zdolność poruszania się niezależnie od biegu czasu, dosłownie są NIEZALEŻNE OD CZASU , mogą biec zarówno w przyszłość jak i w przeszłość.

Naukowe potwierdzenie istnienia przyśpieszonych fotonów znajdziecie w omówieniu odkrycia dokonanego w roku 2000 przez prof.Lijun-Wanga z Uniwersytetu w Princeton, dostępnego w każdej przeglądarce internetowej pod hasłem wywołania – „Lijun-Wang FAQ”

TUNELE schodzące ku ziemi prawie pionowo, bo pod kątem 78 stopni oraz biegnące poziome KANAŁY, istniejące na naszej planecie od setek milionów lat – to właśnie SIEĆ WILKA.

Kontakt pomiędzy dwoma punktami – źródłem gdzieś w kosmosie a Ziemią odbywa się momentalnie. Równie momentalne może odbywać się sterowanie procesami zachodzącymi na Ziemi, a w tym i sterowanie rozwojem życia na Ziemi, o czym podawaliśmy na początku.

Strumień informacji dociera z przestrzeni kosmicznej do jonosfery otaczajacej Ziemię. Tu – rozciąga się ona od wysokości ok.60 km nad Ziemią do ok.1 000 km nad nią.

Przy dotarciu do jonosfery pod wpływem pola elektrycznego zawartego w jonosferze znika zakrzywienie przestrzeni , a INFORMACJA ulega swoistemu dekodowaniu. TU UWAGA : w trakcie kontaktów człowieka z ufonautami przy zabieraniu ludzi do wnętrza UFO oraz w prowadzonych tam rozmowach – w kilku przypadkach „ufonauci” wspominali o tym, iż stosują w przekazie informacji nie system dwu-bitowy (posiadający dwa stany : bit „0” i bit „1” ) lecz trójbitowy, posiadający prawdopodobnie trzy stany ładunkowe : bit „+1”, bit „0” i bit „-1”.

Wynikałaby z tego konieczność „przełożenia” tego trójbitowego systemu na system dwubitowy, by w przestrzeni trójwymiarowej mogło dojść do kontaktu „ich” z „ludźmi”. Przypuszczam, że tak jak system dwubitowy jest adekwatny światu trójwymiarowemu (naszemu) tak system trójbitowy konieczny jest w świecie o wyższej ilości „wymiarów”, w świecie posiadającym CZTERY WYMIARY PRZESTRZENNE. .

Ufolodzy już dawno zauważyli, że UFO po starcie z Ziemi wznosi się prawie pionowym torem ku górze i znika na wysokościach. Jednocześnie astronauci nigdy nie widzieli UFO w dalekim kosmosie, a jedynie w jonosferze lub w najbliższym otoczeniu Księżyca Ziemi lub planety Mars.

To jest pośrednim dowodem, że UFO w fazie materialnej pojawia się właśnie w jonosferze lub w bliżej niezbadanych najbliższych otoczeniach dużych ciał nieba, jednakże „materializacja” UFO nie posiada charakteru powstawania materii w procesie normalnej materializacji (materii z czystej energii) lecz jest jakby formą kondensacji zapisu informatycznego w strumieniu energii, który pojawia się z zakrzywienia przestrzeni, jest niczym innym jak ponownym pojawieniem się energii Sieci Wilka, tyle że tym razem zawierającej nie kod 3-bitowy lecz 2-bitowy, adekwatny środowisku Ziemi.

W trakcie dalszego przemieszczania się ku Ziemi – zapis „informacyjny” zmienia się w materię, mogącą przyjmować różne formy : od zjawisk quasi-świetlnych do obiektów załogowych włącznie.

Posługując się różdżką dowiesz się, że odwiedzające nas obce cywilizacje interesują się wszystkimi pozytywnymi aspektami cywilizacji ludzkiej, obca jest im przemoc, wojny wyzysk. Nie interesują się one niektórymi gałęziami sportu majacego cechy walki, obserwują i popierają sporty które prowadzą do poprawy zdrowia ludności.

Badając SIEĆ WILKA można dowiedzieć się jaka jest rola obcych istot, przedstawicieli wielu

CYWILIZACJI  KOSMICZNYCH   REZYDUJĄCYCH   STALE  NA  ZIEMI

lub też przybywających na nią okresowo.

autor : Miłosław Wilk oraz Kazimierz Bzowski+

From → Artykuły

Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: